FDA อนุญาตให้เกย์บริจาคเลือดได้แล้ว เมื่องดเว้นการมีเพศสัมพันธ์มา 1 ปี
June 19, 2017
natee varee (321 articles)
Share

FDA อนุญาตให้เกย์บริจาคเลือดได้แล้ว เมื่องดเว้นการมีเพศสัมพันธ์มา 1 ปี

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ปฏิรูปการให้อนุญาตชายเกย์ในการบริจาคเลือด ตอนนี้ชาวเกย์ได้รับอนุญาตให้บริจาคเลือดได้แล้ว เพียงแต่ต้องมีการว่างเว้นจากการ เพียงแต่ต้องมีการว่างเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 12 เดือน

ตลอด 32 ปีที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) มีนโยบายที่ห้ามชายรักร่วมเพศในการบริจาคโลหิต ตามข่าวจากABC ทางองค์กรได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้ว่า (ข้อเสนอยื่นครั้งแรกในปีที่แล้ว) “จากข้อสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเพื่อเป็นการปกป้องการจัดการกับคลังเลือดของเรา”

จากข่าวนี้ อเมริกาเข้าร่วมกับญี่ปุ่น อังกฤษและออสเตรเลียในระยะเวลา 12 เดือน

โดยธรรมชาติ นักกิจกรรม LGBTQ ไม่พอใจกับข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในครั้งนี้:

“มันยังคงตีตราชายเกย์และกะเทย” เดวิดสเตซี่จากแคมเปญสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิเกย์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกากล่าว “มันก็ยังไม่สามารถมีความเป็นธรรมถ้าดูตามการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการคัดกรองเลือดที่ทันสมัยในปัจจุบัน”

สมมติว่ากฏใหม่ในการบริจาคเลือดให้ผู้บริจาคควรได้รับการทดสอบเชื้อเอชไอวีเป็นประจำทุกปี ทุกคนควรทำตามข้อปฏิบัตินี้ โดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศไม่ใช่หรือ

ในตอนนี้เห็นได้ชัดว่า HIV/เอดส์ เป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกไม่ว่าความต้องการทางเพศของพวกเขาจะเป็นเช่นไร เพราะคนที่มีเพศสัมพันธ์เหล่านั้นไม่ได้ป้องกัน หรือใช้เข็มร่วมกัน หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ การจัดให้ชายเกย์ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง และคนอื่นๆอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง ยังคงทำให้เห็นถึงความมีอคติอยู่เหมือนเช่นเคย

ขอบคุณ ข่าวจาก http://jezebel.com/fda-will-allow-gay-men-to-give-blood-but-only-if-theyv-1749101791

Comments

comments

natee varee

natee varee