อายุเฉลี่ยของเกย์และเสือไบตอนสูญเสียพรหมจรรย์มันเท่าไหร่กันนะ
February 7, 2018
natee varee (500 articles)
Share

อายุเฉลี่ยของเกย์และเสือไบตอนสูญเสียพรหมจรรย์มันเท่าไหร่กันนะ

คนเราสามารถสูญเสียความบริสุทธิ์ของพวกเขาได้ในทุกเพศทุกวัย อย่างไรก็ตาม Dred ได้เปิดเผยรายงานที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางทางเพศของผู้คนรวมทั้งอายุเฉลี่ยของการสูญเสียความเป็นพรหมจรรย์

พวกเขาสำรวจ 500 คนจากยุโรปและอีก 500 คนจากประเทศสหรัฐอเมริกา

ในบทนำ Dred เขียนว่า

“มันมีตัวเร่งปฏิกิริยาสากล แหล่งการหาความรู้และแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังวิวัฒนาการทางเพศของเรา”

รายงานแบ่งผลการสำรวจออกเป็นหลายหมวดหมู่ ได้แก่ เพศวิถี เจเนอเรชั่น ทางด้านการเมืองและอื่น ๆ

 • การกระตุ้นทางเพศ vs การสูญเสียความบริสุทธิ์
  สำหรับคนที่เป็นเกย์ อายุเฉลี่ยของการสูญเสียพรหมจรรย์คือ 17.9 ปี อายุของการกระตุ้นทางเพศ (หมายถึงการรับรู้ความรู้สึกทางเพศและการถูกกระตุ้น) คือ 13.8 ปี
 • สำหรับผู้ที่ระบุว่าเป็นไบ อายุเฉลี่ยของทั้งสองหมวดมีความใกล้กันมาก การสูญเสียความบริสุทธิ์มักเกิดขึ้นที่อายุ 16.2 ปี ในขณะที่เรื่องกระตุ้นทางเพศอยู่ที่อายุ 15.4 ปี
 • คนรักต่างเพศเสียความบริสุทธิ์โดยรวมของพวกเขาในวัยหนุ่มสาวที่อายุน้อยกว่าชาวเกย์ – 17.6 ปี อย่างไรก็ตามการกระตุ้นทางเพศของพวกเขาเกิดขึ้นเมื่ออายุ 15 ปี

อายุเฉลี่ยของการเสียความบริสุทธิ์ที่สูงสุดคือ 18.1 ปีและเป็นของเจเนอเรชั่น X (เกิดระหว่าง 1960-1980)

 • กลุ่มเดียวที่การกระตุ้นทางเพศเกิดขึ้นหลังจากการเสียพรหมจรรย์คือกลุ่มพวกอนุรักษ์นิยม อายุเฉลี่ยของการเสียความบริสุทธิ์คือ 17.4 ปีแต่การตื่นตัวกระตุ้นทางเพศเกิดขึ้นเมื่ออายุ 18.4 ปี
 • เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเกย์จะมีความตื่นตัวทางเพศในวัยเด็กกว่ากลุ่มอื่น ๆ แต่พวกเขากลับสูญเสียความบริสุทธิ์ของพวกเขาในช่วงอายุที่สูงสุดเป็นอันดับสอง

การศึกษาและสิ่งเร้า
ผู้ทำการสำรวจเกือบทั้งหมดบอกว่ารูปแบบการศึกษาที่ดีที่สุดของพวกเขาคือประสบการณ์ (100% ของผู้ตอบเกย์ 99% รักต่างเพศและ 98% เสือไบ) ชาวยุโรปและชาวอเมริกันทั้งสองกลุ่มกล่าวด้วยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด

 • หนังโป๊เป็นลำดับต่อไปจาก 82% ของคนที่เป็นเกย์และรักต่างเพศ และ 84% ของคนที่เป็นไบบอกแบบนั้น
 • หลายคนกล่าวว่าการเรียนรู้จากครอบครัวเป็นประโยชน์น้อยที่สุด กลุ่มที่อ้างถึงรูปแบบการศึกษาแบบนี้ลำดับสูงที่สุดคือชาวยุโรปโดยมี 32% ส่วนกลุ่มอื่น ๆ ไม่มีใครเกิน 30%
 • สิ่งเร้าที่เวิร์คที่สุดสำหรับการกระตุ้นทางเพศคือนักแสดงชายหรือนักแสดงหญิง 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตัวเลือกนี้โดยอ้างอิงจากชื่อบางอย่างเช่น Rhett Butler จาก Gone With the Wind
 • สิ่งเร้าที่สองคือพี่น้องของเพื่อน (30%) แล้วก็ตามด้วยครู (14%)

ทัศนคติต่อเสือไบ 31% ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ (millennials) เชื่อว่าเสือไบชอบทั้งชายและหญิงเท่าๆกัน นี่คือจำนวนที่สูงสุด

เมื่อเทียบกับ 9% ของ Gen X และ 5% ของคนยุค Baby boomersอย่างไรก็ตามกลุ่มคนรุ่น millennials ยังเป็นกลุ่มที่เปิดมากที่สุดกับการมีเพศสัมพันธ์ไปกับใครก็ได้ที่ชอบและเดทกับไบเซ็คชวล46% ของกลุ่มคนรุ่น millennaisl

เชื่อว่าเพศสภาพเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน และ 38% สามารถเดทกับไบเซ็คชวลตรงกันข้ามกัน เพียง 3% ของกลุ่มรุ่น Baby boomers สามารถเดทกับพวกไบเซ็คชวล และเพียง 5% เชื่อว่าเรื่องเพศขึ้นอยู่กับสิ่งที่ปรากฏ สำหรับ Gen X คือ 7% และ 11% ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังมีการแยกระหว่างเพศ

สำหรับผู้ชาย 30% สามาถเดทคนที่เป็นไบเซ็คชวลและ 34% เชื่อว่าเรื่องเพศเปลี่ยนแปลงได้ตามอารมณ์ สำหรับผู้หญิง ผลที่ได้คือ 19% และ 29% ตามลำดับ

ขอบคุณ ข่าวจาก https://www.gaystarnews.com/article/average-age-gay-men-lose-virginity/#gs.48h3kcg

Comments

comments

natee varee

natee varee